Skip to content

Wie wil dat nu niet, altijd in harmonie met de ander omgaan? Geen gedoe met mensen om je heen. In liefde leven of soepel samenwerken?

Dat alle contacten soepel verlopen, is helaas niet zo. Soms heb je sociaal gedoe. Moeilijkheden of frustraties in de relaties op werk of in je privé omgeving. Of je loopt steeds weer in dezelfde valkuil in hoe je met anderen omgaat. Veelal reageer je onbewust vanuit een reflex. En deze zorgen ervoor dat je gefrustreerd wordt en verwijderd raakt van de ander. Dit is de Ongeluksroute. De Geluksroute gaat over hoe je bewust kan werken aan een soepelere relatie zowel op het werk en in je privésfeer.

De Geluksroute zet ik op meerdere manieren in zowel voor individuen als voor groepen.

Geluksroute voor het individu

De Geluksroute voor het individu is een specifiek Life coachtraject met een intake en erna 9 gesprekken. Het is deels een training en deels coaching. Het doel is dat je na deze sessies zelfstandig beter in contact komt te staan met je omgeving en er minder gedoe onderling is. Je doorloopt een vaste route met ongeveer de volgende onderdelen:

Intake:

Bepalen van je persoonlijke doel in dit traject.

Gesprek 1 tot en met 3:

Hier gaan we onderzoeken hoe het komt dat er niet altijd een soepele relatie is tussen jou en de ander. Hierbij kijken we naar jouw overtuigingen, gedachten en reflexen. Tevens bedenken welke acties kunnen helpen om op de geluksroute te komen.

Gesprek 4 :

Is een trainingssessie over het werkblad van de geluksroute waar de stappen geleerd worden om elke keer weer op de geluksroute terug te keren op het moment dat je op de ongeluksroute dreigt terecht te komen. Ook komt het thema ‘Sorry zeggen’ aan bod.

Gesprek 5 :

Gaan we werken aan het invullen van het werkblad.

Gesprek 6 tot en met 8 :

Gaat over het werkelijk stappen zetten in de goede richting. En dit kan best lastig zijn bij ingesleten gewoontes. Verschillende oefeningen gaan je hierbij helpen.

Gesprek 9:

Is de afsluiting waarin het thema complimenten nog even aangestipt wordt.

De Geluksroute voor groepen kan variëren tot een informatiesessie die bewustwording creëert tot een uniek programma met verschillende verdiepende workshops. Afhankelijk van de dynamiek in de teams en de behoefte tot verbetering van de onderlinge relatie

Meer info over de coachpakketten waar je uit kunt kiezen: zie tarieven.

Testimonials

Wat anderen zeggen over Ineke als coach

Obstakels te overwinnen

‘Ruim een jaar geleden ben ik gestart met het het coachingstraject met Ineke. Terugkijkend is het een enorm inspirerende reis geworden waarin ik onder begeleiding van een zeer gefocuste en doelgerichte coach niet alleen mijn doelen helder gedefinieerd, maar ook mijn eigen geluk heb kunnen creëren. Ineke heeft mij op belangrijke momenten heerlijk laten afdwalen maar heeft mij op professionele wijze altijd weer bij de les gehouden, terug naar de Geluksroute. Oordeelloos heef ze mij mijn pad laten bewandelen en mij inzage gegeven in de dingen die ik zelf belangrijk vind. Dit heeft mijn zelfvertrouwen versterkt en hiermee mijn ogen geopend! Wat ik zo mooi vind is dat het voor mij niet bewust als een coachingstraject voelde, maar dat het achteraf daar wel in geresulteerd heeft. En dat resultaat mag er wezen: Camino gelopen, nieuwe baan, relatie constructief op de proef gesteld en verder geholpen, mijn geluk gevonden! Het kan toeval zijn, maar ik denk dat de inzichten die Ineke mij gegeven heeft en de empathie die ze getoond heeft, mij heeft geholpen obstakels te overwinnen en onbenutte krachten te ontdekken. Deze ervaring heeft niet alleen mijn persoonlijke groei bevorderd maar heeft ook mijn kijk op het leven verrijkt en positiever gemaakt.’ MB (m)

Meer weten?

Wil je ook meer harmonie met de mensen om je heen?

Back To Top